ความเป็นมา

ผู้บริหารช่องโทรทัศน์ NEWTM

Heading

เกี่ยวกับ

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมดำเนินกิจการ
โดย บริษัท นิว ทีเอ็ม จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105560096023
จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ความเป็นมา

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม NEW TM เปิดทำการภายใต้ชื่อนี้เมื่อปี 2560
ปัจจุบันมี อาจารย์ยูซุฟ พงกาวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี

เป็นช่องทีวี 24 ชั่วโมง ให้บริการผ่านสัญญาณดาวเทียมและระบบ online 
เพื่อการผลิตรายการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล

ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม NEW TM 
ได้รับการอนุเคราะห์อยู่ภายใต้การดำเนินการและการสนับสนุนจากมูลนิธิใจงาม
ตลอดจนพี่น้องมุสลิมไทยทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการผลิตรายการ

โดยทางสถานีมีกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารสถานี
โครงการรักษาสถานี โครงการเด็กกำพร้า คนยากจน คนพิการ โครงการเด็กนักเรียนศาสนา
ที่แต่ละโครงการยังรอรับการสนับสนุนจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 
อินชาอัลลอฮฺ